Term and Conditions

Term and Conditions สำหรับนักพนันที่เข้าใช้บริการทางเว็บ ufabettina.com ของเราในครั้งแรก ขอให้นักพนันทุกท่าน อ่านรายละเอียดข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บ ufabettina.com ของเราได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

Terms and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกที่เข้าใช้บริการของทางเว็บ ufabettina.com จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทางเว็บ ufabettina.com ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน หรือการฝาก – ถอนเงินตามที่ได้กำหนดเท่านั้น
 2. ข้อบังคับของทางเว็บ ufabettina.com เป็นไปตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดละเมิดสิทธิข้อตกลงนี้ หากฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
 3. เว็บ ufabettina.com ของเราสามารถเก็บข้อมูลสมาชิกของนักพนันทุกท่านให้เป็นส่วนตัว และไม่มีการแชร์ข้อมูลแต่อย่างใดไปยังบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ผู้ให้บริการอนุญาต
 4. ผู้เข้าใช้บริการของทางเว็บ ufabettina.com จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามความจริง และกรอกข้อมูลให้ครบตามที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้
 5. เว็บ ufabettina.com เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี ถ้าเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabettina.com ของเรา
 6. หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ และข้อบังคับของทางเว็บ ufabettina.com ทางเราขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณี
 7. เว็บ ufabettina.com ขอยกเลิกสถานะบัญชีทุกกรณี หากว่าผู้ใช้บริการเกิดละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้
 8. เว็บ ufabettina.com เรามีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่เว็บ ufabettina.com ได้กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 9. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏไว้บนเว็บ ufabettina.com ท่านไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปดัดแปลง หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด
 10. หากผู้ใช้บริการเกิดสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@ ufabettina.com
 11. สำหรับผู้ใช้บริการผ่านเว็บ ufabettina.com ถือเป็นการยินยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขตามที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้